Smart IPTV    SS IPTV

 

Unos liste u smart IPTV aplikaciju

 

Preko računala odite na službene stranice aplikacije SMART IPTV

https://siptv.app/mylist/

Napravite postupak opisan na slici

MAC adresa vam je u vašoj aplikaciji a link pošaljem na e-mail